Velkommen til Innovasjonsforum!
Innovasjon.no ble etablert i 1997 som en møteplass for mennesker som har idéer og prosjekter de ønsker å realisere.

En guide for nyetablerere
Går du med tanker om å realisere din egen virksomhet? Innovasjonsforum er ment å være til hjelp slik at du kan komme igang på best mulig måte og lykkes i arbeidet!

Behov for 800 000 nye arbeidsplasser
Adm.dir. Arne Hyttnes i SND utfordrer Næringsminister Sponheim i Aftenposten. Det må skapes 800 000 nye arbeidsplasser i Norge de neste 20 årene.
Hvordan få det til? John Martin Dervå ser på efaringer fra andre land. Utfordringene som politikerne har for å lykkes er store, men vil de virkemidlene?

11. juni er det 100 år siden Roald Ammundsen tok flylappen
11. juni er starten på sivil luftfart da innovatøren Roald Amundsens som første sivil person fikk tillatelse fra Forsvarsdepartementet til å ta flysertifikat.

Les mer om historien her


Denne logoen kan benyttes som link til innovasjon.no

 
Forretningsplan
Forretningsplanen er ditt viktigste arbeidsverktøy for å oppnå suksess!
Les mer
e

Les historien om Oslonett
Kan du historien om hvordan Internett ble kommersialisert i Norge? Kjell Øystein Arisland forteller deg her hvordan Oslonett ble startet – selskapet som var forløperen til Schibsted Nett og SOL - Scandinavia Online. Oslonett sprang ut fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Les mer

Verdivurdering- hvor mye er idéen din verd?
Hvor mye er virksomheten din verd, prosessen til ValueSim viser deg hvordan du kan komme frem til verdien.
Les mer
Kort om moderne industridesign
"Innovasjon, nyskaping, må forankres i bedriftens strategi", skriver Industridesigner og professor ved Norges Arkitekthøyskole, Per Farstad, i en artikkel i Innovasjonsforum.


Sitat:
"I cannot give you a formula for success, but I can give you the formula for failure: try to please everybody"
Herbert Swope


 
 
 
Copyright © 2003 INNOVASJON
Ansvarlig redaktør: John Martin Dervå
Hovedside | Temasider | Aktuelt | Kontakt | Lenker | Quick Tour | Søk